Hero Image
A++ pastatai

Šilumos izoliacija

Energinis efektyvumas 

Pagal Lietuvos norminius reikalavimus pastatai pagal energinį naudingumą klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. Naujai statomi pastatai privalo atitikti aukščiausią A++ klasę, kuri nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą.

Kaip nustatoma energinio naudingumo klasė?

Nustatant pastato energinio naudingumo klasę, atliekami skaičiavimai:

 • skaičiuojamos suminės energijos sąnaudos reikalingos pastato šildymui, vėdinimui, vėsinimui, apšvietimui, karštam buitiniam vandeniui ruošti;
 • vertinama energijos dalis iš atsinaujinančių šaltinių;
 • bandomas pastato sandarumas.

Palyginkime pvz. 150 m2 ploto B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių gyvenamųjų namų šiluminės energijos sąnaudas pastatui šildyti per metus:

B klasės namui

142 kWh/(m²·metai)

A klasės namui

89 kWh/(m²·metai)

A+ klasės namui

73 kWh/(m²·metai)

A++ klasės namui

64 kWh/(m²·metai)

Lyginant B energinio naudingumo klasės namą su A++ klasės namu, paskaičiuotos energijos sąnaudos, taigi ir išlaidos už suvartotą enegiją namo šildymui skiriasi virš dviejų kartų.  

Kaip pasiekti, kad namas atitiktų A++ energinio naudingumo klasę?

 • Didinti stogų, sienų, grindų šiltinimo sluoksnio storį. 
 • Naudoti efektyvesnes medžiagas su mažesniu šilumos laidumo koeficientu, kuris žymimas λ. 
 • Pasirinkti paprastą kompaktišką namo konstrukciją: kiekviena atvira arba išsikišusi pastato dalis padidina energijos sąnaudas. Pastato geometrijos atžvilgiu rekomenduojamas kuo mažesnis pastato apvalkalas, uždarantis šildomą tūrį.  
 • Sienų, stogo, perdangų konstrukcijas sukonstruoti taip, kad šilumos perdavimo koeficientų U vertės būtų ne didesnės, kaip: gyvenamojo namo sienų U≤0,11 W/m2K (arba varža R≥ 9,09 m2K/W), stogo U≤0,10 W/m2K (arba varža R≥ 10,0 m2K/W) . 
 • Naudoti efektyvesnes stogų, sienų, pamatų konstrukcijas;  jų jungtis konstruoti be šiluminių (kitaip vadinamų „šalčio“) tiltelių. 
 • Užtikrinti pastato sandarumą, ypač aplink langus ir duris, bei konstrukcijų jungtyse -sienų ir stogo, sienų ir pamatų ir kt. Suteikiant A, A+, A++ energinio naudingumo klasę, pastatų sandarumas yra matuojamas.  Bandymo rezultatas A++ klasės namui turi būti <0,6 oro pasikeitimo per valandą. 
 • Naudoti efektyvesnius langus su mažesniu šilumos perdavimo koeficientu U. A++ klasės namui langų U≤0,8 W/m2K. 
 • Numatyti optimalų skaidrių atitvarų plotą, nes per didelius langus, stoglangius ir kitas skaidrias atitvaras žiemą šilumos nuostoliai yra žymiai didesni. 
 • Numatyti tinkamą namo orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu: pietų pusėn orientuoti langai suteiks galimybę panaudoti saulės energiją namo šildymui. Žiemą neaukštai pakilusi saulė per langus pripildo namą šilumos, o vasarą, būdama aukštai danguje, daug mažiau kaitina langus.  
 • Numatyti efektyvias apsaugos nuo saulės priemones (išorines žaliuzes, stogelius ir kt.), kad vasaros laikotarpiu patalpos būtų apsaugotos nuo perkaitimo ir nereikėtų didinti energijos poreikio patalpoms vėsinti; 
 • Naudoti efektyvias namo šildymo ir mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemas, karšto vandens ruošimui naudoti efektyvią įrangą, saulės kolektorius ir kitą atsinaujinančią energiją ir t.t. 

Šiltinimo medžiagos

Siekdami didesnio energinio efektyvumo, pasidomėkite šiltinimo vatos savybėmis. Rinkitės ISOVER vatą su kuo mažesniu šilumos laidumo koeficientu, kuris žymimas λD. Kuo mažesnis šis rodiklis, tuo mažiau vatos reikės reikalingai šiluminei varžai pasiekti. 
ISOVER vatos gaminių šiluminiai parametrai – vieni iš geriausių Lietuvos rinkoje, todėl galime pasiūlyti itin efektyvias termoizoliacines medžiagas. 
Projektuotojams esame paruošę konstrukcijų biblioteką su paskaičiuotais šiltinimo sluoksnių storiais reikalingais A, A+, A++ klasės namams. Juos galite rasti mūsų svetainės skyriuje „Dokumentai ir brėžiniai“.