Armuotas mineralinės vatos demblys su aliuminio folijos 
ORSTECH DP 80 ALU  (TECH Wired Mat MT 4.1 ALU1)

Produkto aprašymas

Mineralinės vatos demblys armuotas galvanizuoto plieno tinkleliu ir su aliuminio folijos danga tarp tinklelio ir demblio. Pagal užsakymus gaminama su nerūdyjančio plieno viela (ORSTECH DP 80 ALU X), nerūdyjančio plieno viela ir tinkleliu (ORSTECH DP 80 ALU X-X). Naudojant nerūdyjančio plieno paviršių izoliacijai atitinka AS kokybę pagal AGI Q 132; EN 13468, ASTM C 795 standartų reikalavimus.
Neorganinis, neturintis koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminys.
Gaminama pagal standartą EN 14303, ženklinama CE ženklu. Saugos ir sveikatos reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai: EUCEB sertifikatas ir ženklinimas.

Techniniai parametrai

Žymėjimo kodas pagal CEMW-EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10
Vandens garų laidumas (sd)
Atsparumas vandeniui, klasė
Atsparumas plėšimui vinimi (išilgai / skersai)
Vandens nepralaidumas, EN 13859-1
Didžiausias tempiamasis stipris (išilgai/skersai)
Pailgėjimas
Maksimali tempimo jėga (išilgai / skersai)
Degumo klasėA1
Ploto masė
Atsparumas temperatūroms
Plėvelės storis
Degumo klasė (sumontuotam gaminiui)
Garso sugertis, kai storis 44-99 mm
Garso sugertis, kai storis 100-180 mm
Vandens įmirkis, trumpalaikisWS1 (≤1 kg/m2)
Didžiausia eksploatavimo temperatūra, °C640
Didžiausia temperatūra dangos paviršiuje, °C100
Tankis (informacinis rodiklis), kg/m380
Deklaruojamas šilumos laidumo koef., λD, W/mK10°C - 0.035, 50°C - 0.041, 100°C - 0.047, 150°C - 0.055, 200°C - 0.065, 300°C - 0.089, 400°C - 0.118, 500°C - 0.155, 600°C - 0.201

Produkto paskirtis ir naudojimas

Paskirtis

Aukštos temperatūros paviršių izoliavimui: pramonės vamzdynai, kaminai, dūmtakiai, talpos, katilai, technologinė įranga ir pan. Naudojant gaminį lauke, būtinos apsauginės dangos.
Kai izoliuojamų paviršių temperatūra ≥4000C rekomenduojama naudoti ORSTECH DP 80 ALU X arba ORSTECH DP 80 ALU X-X.

Montavimas

Armuoto demblio tinklai surišami plienine ≈0.9mm storio viela, sukabinama plieninėmis kabėmis ar tvirtinama plieninėmis juostomis. Surišimo žingsnis 50-100mm.  Izoliuotus paviršius (vamzdynus) dengiant metalo dangos lakštais, paviršiaus dangai turi būti naudojami atraminiai žiedai. Vertikaliems vamzdynams naudojami izoliaciją palaikantys žiedai.  Izoliuojant vamzdynus, kitus panašius paviršius, reikia atsižvelgti į rekomendacijas dėl izoliuojamų vamzdynų skersmens ir demblio storio. Gamintojas (tiekėjas) gali pateikti išsamias montavimo instrukcijas.

Pakuotė

Pakuojama į plastikinius paketus. 

Sandėliavimas ir darbas

Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant su vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis naudojimo instrukcijomis.

Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse

Matmenys-kiekiai-orstech-dp-80-alu

Papildoma dokumentacija