Hero Image
Building better for the people
3 minutes min

Palankesnių žmonėms statinių statyba

Ar žinote, kad...

+ 46 min.

tiek laiko ilgiau miegosite kiekvieną naktį, jeigu dieną praleisite natūralia šviesa apšviestoje aplinkoje

Nr. 2

statyba yra antrasis sektorius, kuriame dirbantiems asmenims kyla didžiausia raumenų ir kaulų sistemos susirgimų rizika

 • Tvarūs pastatai reiškia rūpinimąsi ne tik planeta, bet ir žmonių (gyventojų ir statybininkų) gerove. 
 • Kadangi 90 proc. laiko praleidžiame patalpose, pastatai daro didelį poveikį mūsų - jų naudotojų - sveikatai.
 • Kenksmingų medžiagų poveikis pastatuose gali kelti pavojų tiek statybininkų, tiek pastatų naudotojų sveikatai (pavyzdžiui, tam tikrų medžiagų poveikis gali sukelti kvėpavimo takų ligas).
 • Be to, pastatai turėtų ne tik saugoti žmonių sveikatą, bet ir suteikti kuo didesnį komfortą tiek dirbant, tiek ilsintis.
 • Atsižvelgti į tai reikėtų jau projektavimo etape, kad nuo pat pradžių būtų galima pasirinkti tinkamas medžiagas.
 • Kaip statybinių medžiagų gamintojai esame įsipareigoję saugoti ir statybininkų, ir pastatų naudotojų sveikatą bei siekiame pasiūlyti jų komfortą didinančius sprendimus.

Sveikatos apsauga ir sauga darbo vietose

 • Siekiame apsaugoti statybininkų sveikatą (pavyzdžiui, pavojingų medžiagų išsiskyrimas iš statybos produktų darbo vietose gali sukelti kvėpavimo ligas ir vėžį)
 • Dvi svarbiausios veiksmų kryptys: 
  • Pavojingų medžiagų poveikio statybininkams mažinimas darbo metu: pasirenkami gaminiai, kuriuose yra ribotas pavojingų medžiagų kiekis ir kurie pasižymi tam tikromis savybėmis montavimo metu (pvz. išskiria mažai dulkių, neišskiria teršalų);
  • Darbo sąlygų gerinimas užtikrinamas geriau tvarkant statybines atliekas (mažinant atliekų susidarymą darbų vykdymo vietoje, optimizuojant jų rūšiavimą ir surinkimą); mažinant kaulų ir raumenų sistemos susirgimo riziką (naudojant nedidelio svorio ir lengvai tvarkomus gaminius), mažinant nepatogumus ir taršą statybvietėse.

Sveikatai ir gerovei palankesnės patalpos

 • Pirmasis lygmuo: patenkinti pagrindinius pastato naudotojų poreikius ir apsaugoti juos nuo "nesveiko pastato" sindromo. Antrasis lygmuo: sudaryti pastato naudotojams geresnes gyvenimo sąlygas.
 • Pastatai projektuojami laikantis holistinio požiūrio, suderinant skirtingus aspektus ir taip kuo labiau padidinant pastatų naudotojų gerovę.
 • Nors sauga, saugumas ir pakankama erdvė yra būtinos komforto sąlygos, vien tik jų nepakanka, kad patalpose būtų užtikrintas komfortas.
 • Keturi svarbiausi komforto užtikrinimo lygiai:
  • Patalpų oro kokybės gerinimas: teršalų mažinimas jų susidarymo vietoje, pasirenkant tinkamas medžiagas, tinkamos ventiliacijos sistemos įrengimas (ventiliacijos strategijos įgyvendinimas), 30-60 proc. drėgmės lygio palaikymas;
  • Geresnė akustika: dėmesys triukšmo izoliacijai ir garso sugerčiai projektuojant pastatus;
  • Geresnis šiluminis komfortas: būtinybė atsižvelgti į konkrečios vietos sąlygas, projektuojant komfortišką pastatą (jo atitvarinius elementus, konstrukciją, priežiūrą) ir kraštovaizdį (augmeniją ir vandens telkinius);
  • Didesnis vizualinis komfortas: galimybė į pastatą patekti dienos šviesai ir tinkamas šviesos pasiskirstymas viduje.

Mūsų indėlis

 • "Saint Gobain" siūlo sprendimus, suteikiančius galimybę imtis veiksmų toliau aptariamose srityse: 

 • Statybininkų sveikata ir sauga: gaminiai, pasižymintis tam tikromis savybėmis montavimo metu (išskiriantys mažai dulkių, švelnūs liesti, nedirginantys...), nepavojingos atliekos, nedidelio svorio medžiagos, lengvai tvarkomi gaminiai.
 • Patalpų oro kokybė: gaminiai, skirti patalpų orui gryninti, šalinant tam tikrus lakiuosius organinius junginius (formaldehidą), sertifikuoti ir paženklinti mažai teršalų į aplinką išskiriantys gaminiai, geresnį sandarumą užtikrinantys gaminiai bei ventiliacijos sistemų veikimą gerinantys sprendimai;
 • Geresnė akustika: garso izoliacijos sistemos, garsą sugeriančios akustinės lubos ir plokštės, garsą izoliuojantis stiklas ir pan.;
 • Geresnis šiluminis komfortas: šilumos izoliacija, išmaniosios membranos, įstiklinimas, ventiliacinės lubos ir kt.
 • Vizualinis komfortas: dienos šviesą praleidžiantys skaidrūs gaminiai, nepermatomi interjero elementai, padedantys lengviau paskirstyti dienos šviesą.