Oro garso ir smūgio garso izoliacija

Pastatų konstrukcijos turi gerai izoliuoti triukšmą sklindantį ir iš gretimų pastato patalpų, ir iš išorės. Perdangų konstrukcijos turi gerai izoliuoti ne tik oro, bet struktūrinį (smūgio) triukšmą. Pastato sienų ir vidaus pertvarų gebėjimas izoliuoti orinį triukšmą yra įvertinamos ir nustatomos oro garso izoliacijos rodikliu Rw  [dB].  Gebėjimas izoliuoti smūgio garsą nusakomas svertiniu normuotoju smūgio garso slėgio lygiu Ln,w [dB].  Šie rodikliai žymimi skirtingai, priklausomai nuo to kaip gaunami : skaičiavimais, bandymais specialiose laboratorijose, tyrimais natūrinėse sąlygose, jau pastatytame name, taip pat nuo matavimų metodikos ir kt.
 
Vertinant konstrukcijos oro garso izoliaciją,  kuo rodiklis Rw aukštesnis, tuo izoliacija geresnė; smūginiam garsui atvirkščiai -  izoliacija tuo geresnė, kuo rodiklis Ln,w  mažesnis.

Plačiau- "Masė-spyruoklė-masė" skyrelyje ir "Vidaus atitvarų garso izoliacijos" brošiūroje.

Smūgio garso izoliacija

Oru sklindantis garsas sukelia virpesius konstrukcijoje. Smūgio garso izoliacijos atveju vibracijas sukelia konstrukciją veikiantys smūgiai. Nors virpesių sužadinimo metodai iš esmės yra skirtingi, tačiau konstrukcijos reakcija yra panaši. Todėl nagrinėjant konstrukciją, veikiamą smūgio garso, galima padaryti išvadas:
 Sunki konstrukcija, veikiama vienodo dydžio smūgio jėgos, vibruoja mažiau nei lengva. Smūgio garso izoliacijos rodikliai gerėja, kai didinamas konstrukcijos svoris. Kai masė padidinama dvigubai, konstrukcijos smūgio garso izoliacija pagerėja maždaug 9dB.
 Įtaką turi ir konstrukcijos standumas (kietumas). Ypatingai standžios konstrukcijos ekonominiu požiūriu yra naudingesnės, nei plonos struktūros su mineraliniu užpildu. Izoliaciją galima pagerinti naudojant spinduliavimą slopinančių plokščių konstrukcijas.
 Izoliaciją galima pagerinti, panaudojant kelių sluoksnių konstrukciją, pvz. plaukiojančias grindis, dvigubus perdenginius arba pakabinamas lubas.
Praktikoje smūgio garso izoliaciją galima sumažinti:

  • gelžbetonines perdenginio plokštes, padengiant ypatingai elastingu plastikiniu dembliu;
  • naudojant plaukiojančių grindų konstrukciją, pilnai atskirtą nuo kitų konstrukcijų;
  • įrengiant juodgrindes (su elastingomis tarpinėmis).