Renovuojamo namo ventiliuojamo fasado šiltinimo įrengimas

Renovuojamo pastato sienų šiltinimui naudojant vėdinamą termoizoliacinę sistemą pagal NTĮ-02-007:2022 arba NTĮ-02-008:2022, šiltinimo sluoksnis visada išlieka sausas, į jį patekusi drėgmė lengvai išgaruoja dėl vėdinimo tarpelyje judančio oro; vėdinamo fasado montavimas gali būti atliekamas bet kokiu metų laiku, nepriklausomai nuo oro temperatūros; vėdinamo fasado sistemos šiltinimui naudojant nedegias ISOVER medžiagas, pastatas yra saugesnis priešgaisriniu požiūriu.

Renovuojamo namo vėdinamo fasado šiltinimo įrengimas ISOVER

Ventiliuojamo fasado privalumai:

 • Ventiliuojamo fasado konstrukcijoje vyksta natūrali ventiliacija, be papildomų priemonių sukuriamas komfortiškas klimatas pastato viduje. Dėl natūralios ventiliacijos drėgmė, jeigu jos kažkiek susidaro, iš fasado šiltinamosios medžiagos greitai išgaruoja. Sausa termoizoliacinė medžiaga reiškia gerą termoizoliaciją ir mažus šilumos nuostolius.
 • Ventiliuojamas fasadas naudingas ir tuo, kad galutinės apdailos medžiagos gali būti itin atsparios smūgiams, iš nedegių arba mažai degių medžiagų – tai papildoma priešgaisrinė apsauga.
 • Ventiliuojamas fasadas yra ilgaamžis, jo priežiūra eksploatacijos metu labai minimali

Įrengiant ventiliuojamą fasadą su fibrocementinių plokščių apdaila, būtina vadovautis Nacionalinio techninio įvertinimo Nr. NTĮ-02-007:2022 "ISOVER išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema su fibrocementinėmis plokštėmis" reikalavimais ir atskirai gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.

Įrengiant ventiliuojamą fasadą su keraminių akmens masės plytelių apdaila, būtina vadovautis Nacionalinio techninio įvertinimo Nr. NTĮ-02-008:2022 "ISOVER išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema su keraminėmis plytelėmis" reikalavimais ir atskirai gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.

Ventiliuojamo fasado šiltinimui Jums reikės šių gaminių:

MONTAVIMAS

1. Reikalavimai sienos pagrindui

 • Prieš pradedant darbus būtina patikrinti pagrindo tvirtumą ir laikančios konstrukcijos inkaravimą, laikantis vėdinamo fasado sistemos (toliau – Sistemos) gamintojo reikalavimų.
 • Pagrindo paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni už gamintojo numatytas Sistemos storio reguliavimo galimybes. Tais atvejais, kai paviršiaus nelygumai didesni už gamintojo numatytas Sistemos storio reguliavimo galimybes, pagrindo paviršius turi būti išlygintas.
 • Sienų paviršius turi būti lygus, švarus, nepažeistas ir tvirtas. Nešvarumai, skiedinio likučiai ir kitos atšokusios dalys, kurios gali trukdyti kokybiškam Sistemos darbų etapų atlikimui, nuvalomos atitinkamomis priemonėmis.
 • Pagrindo sandarumas turi būti užtikrintas prieš įrengiant Sistemą. Atliekant Sistemos ir kitus pastato įrengimo darbus, pastato sandarumas negali būti sumažintas.
 • Įrengiant elektros instaliacijos arba kitų komunikacinių priemonių įtaisus, sienos paviršiuje išpjautų kanalų, įtaisų montavimo vietos turi būti užsandarintos.

2. Sistemos karkaso įrengimas

 • Sistemos karkasas įrengiamas vadovaujantis konkrečiai pasirinktos Sistemos gamintojo pateiktomis instrukcijomis ir technologiniais reikalavimais.

3. Šilumos izoliacijos įrengimas

 • Šilumos izoliacijos tvirtinimo darbai pradedami tik iš dalies įrengus laikančiojo karkaso konstrukciją, t.y. nustačius fasado plokštumų nuokrypius nuo vertikalės ir horizontalės, išlyginus fasado plokštumas ir užinkaravus laikiklius (kampuočius/konsoles).
 • Ant laikiklių užmaunamos pagrindinio šilumos izoliacijos sluoksnio mineralinės vatos plokštės ISOVER STANDARD 35 arba PREMIUM 33 ir priglaudžiamos prie šiltinamos sienos pritvirtinant Ejot DH smeigėmis.

 

Renovuojamo namo vėdinamo fasado šiltinimo įrengimas ISOVER

 • Šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti vientisas, be plyšių ar įspaudimų. Montavimo metu susidarę termoizoliacinio sluoksnio vientisumo pažeidimai ar plyšiai, jei tokie atsiranda pjaustymo vietose, turi būti užtaisyti ta pačia medžiaga.
 • Šilumos izoliacijos sluoksniai klojami perdengiant sandūras. Šiluminės izoliacijos plokštės plane dėstomos taip, kad siūlės būtų persislinkusios 1/3 plokštės ilgio. “Kryžmiški” šilumą izoliuojančių gaminių sujungimai neleidžiami. Kai izoliacija turi du ar daugiau sluoksnių, atstumai tarp siūlių skirtinguose gretimuose sluoksniuose turi būti ne mažesni kaip 100 mm.
 • Pastato kampuose šilumos izoliacijos plokštės turi būti sujungiamos pakaitomis užleidžiant vieną ant kitos (sujungiant užkaitais).
 • Darbų seka turi būti suplanuota taip, kad ta pati pamaina, sudėjusi izoliaciją, spėtų ją padengti vandeniui nelaidžia danga.
 • Sienos sistemos apšiltinimas turi jungtis su cokolio (rūsio) sienos apšiltinimo sluoksniu, kuriam naudojamos kietos atsparios drėgmei ekstruzinio polistirolo plokštės arba kitos tam skirtos izoliacinės medžiagos ar sistemos.

​4. Vėjo izoliacinių plokščių montavimas

Vėjo izoliacinių plokščių montavimas ISOVER

 • Perdengiant šilumos izoliacijos sluoksnių siūles, montuojamos vėjo izoliacijos plokštės ISOVER Facade, papildomai pritvirtinant Ejot DH smeigėmis. Bendras visų sluoksnių tvirtinimo prie pagrindo smeigių kiekis ≥ 5 vnt/m2.
 • Vėjo izoliacijos plokštės ISOVER Facade turi būti montuojamos glaudžiant vieną prie kitos ir suleidžiant per suleidimo įpjovas esančias plokščių briaunose.
 • Tvirtinant vėjo izoliacijos sluoksnį, būtina užtikrinti, kad nebūtų perspaustas šilumos izoliacijos sluoksnis.
 • Vėjo izoliacinio sluoksnio sandarumo užtikrinimui ISOVER Facade plokščių siūlės turi būti klijuojamos lipnia juosta FacadeTape. Vertikalios ir horizontalios siūlės tarp plokščių klijuojamos 60 mm pločio FacadeTape juosta. Priešvėjinių plokščių kampinės jungtys klijuojamos 90mm FacadeTape lipnia juosta.
 • Siūles sandarinti lipnia juosta būtina tą pačią dieną, iš karto po plokščių sumontavimo. Atviri horizontalūs paviršiai (pavyzdžiui langų angų vietose) turi būti apsaugoti nuo lietaus. Siūlių sandarinimo metu aplinkos ir plokščių paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė kaip -5oC. Esant žemesnei temperatūrai, prieš klijavimą paviršių reikia pašildyti, o lipni juosta turi būti laikoma šiltoje vietoje.
 • Vėjo izoliacijai naudojant plokštes ISOVER RKL-31 (su stiklo audiniu) arba ISOVER SKL (be padengimo), siūlės lipnia juosta neklijuojamos.

Vėjo izoliacinių plokščių montavimas ISOVER

 • Vėjo izoliacinių plokščių sujungimai kampuose sutvirtinami mechaniškai, naudojant specialius spiralinius sraigtus Isover Fire Protect Screw. Rekomenduojamas sraigtų išdėstymas: ≤ 80mm - nuo plokštės krašto, ≤ 300mm - tarp sraigtų plokštės viduryje. Montavimo metu, priklausomai nuo situacijos, atstumas gali būti tikslinamas.
 • Sutvirtinus sraigtais kampo jungtis papildomai užkliuojama 90mm lipnia juosta FacadeTape.

5. Apdailos plokščių montavimo darbai

 • Montuojami vertikalūs karkaso profiliai, prie kurių bus montuojamos fasadinės apdailos plokštės. Tarp fasadinės apdailos ir vėjo izoliacijos turi būti paliekamas 25-50 mm vėdinamas oro tarpas ir užtikrintas jame oro judėjimas.
 • Tvirtinant apdailos plokštes būtina vadovautis vėdinamo fasado sistemos gamintojo pateiktais technologiniais reikalavimais.