Prieš šiltinant sieną iš vidaus, reikalinga specialiomis medžiagomis išnaikinti pelėsinius grybus. Šiltinimo darbų eiliškumas: prie sienos sumontuojamas karkasas, užpildomas 50 mm storio mineraline vata Isover KL-37 arba KL-35, įrengiama ištisinė garo izoliacija ir tvirtinamos gipso kartono plokštės. Norime atkreipti dėmesį, kad: 1) apšiltinti būtina ne tik peršalančias sienų vietas, bet ir 0.5...0.6m vidaus sienų/lubų kraštą, kuris liečiasi su išorine siena; 2) jei karkasas mineralinės vatos tvirtinimui daromas iš medinių tašų, po jais reikia įrengti hidroizoliacines juostas; 3) garo izoliaciją (pvz. 0.16-0.20 mm polietileno plėvelę) reikia įrengti kaip galima kruopščiau. Plėvelės negalima pažeisti (rekomenduojame apšiltinamoje sienoje nemontuoti elektros instaliacijos prietaisų). Garo izoliacinės plėvelės kraštus būtina perdengti ~200 mm arba suklijuoti.
Back to FAQ list