Hero Image
Buildings with a better economic value
2 minutes min

Geresnės ekonominės vertės pastatai

Ar žinote, kad...

6 %

tai eksploatacijos ir priežiūros išlaidų dalis iš visų pastato išlaidų per 30 metų

 

70 %

tiek iki 2050 m. išaugs miesto gyventojų skaičius

 • Augantis gyventojų skaičius ir didėjanti urbanizacija pasaulyje reiškia spartėjantį statybų tempą bei būtinybę greitai prisitaikyti ir statyti, kad būtų patenkinti gyventojų poreikiai.
 • Sąnaudos yra svarbus veiksnys visose pastato gyvavimo ciklo etapuose.
 • "Saint Gobain" siūlo sprendimus, kurie būtų naudingi suinteresuotosioms šalims kiekviename etape. 

Našumo didinimas

 • 7-15 proc. visos pastato kainos sudaro architektų paslaugų išlaidos projektavimo etape.

 • Prieš baigiant statybą būtina optimizuoti procesą.

 • Trys svarbiausios veiksmų kryptys: 
  • efektyvus pastato projektavimas: siūlomi sprendimai, paslaugos ir dokumentai, palengvinantys įvairių suinteresuotųjų šalių darbą kuriant naujo pastato koncepciją;
  • statybos proceso efektyvumas: geresnis darbų statybvietėje valdymas, standartų laikymasis ir techninis patvirtinimas leidžia greičiau užbaigti statybą;
  • optimizuota montavimo darbų kaina: trumpesnis montavimo laikas, mažiau priedų, paprastesnis produktų montavimas ir pritaikymas prie realios darbo vietos konfigūracijos.

Nuosavybės sąnaudų mažinimas

 • Trys svarbiausios veiksmų kryptys:
  • naudojimo sąnaudų optimizavimas: apriboti išorinių neigiamų incidentų poveikį gerinant apsaugą ir ankstyvą įvykių aptikimą, projektuoti lengvai remontuojamus pastatus, naudoti lengvai prižiūrimus gaminius ir sistemas;
  • efektyvi pastato naudingo tarnavimo pabaiga: optimizuoti griovimo ir ardymo darbus, sudaryti sąlygas pakartotinai naudoti pastato komponentus, sumažinti atliekų šalinimą sąvartynuose ir kitas šalinimo išlaidas;
  • didesnė turto vertė: nuo pat projektavimo etapo teikti pirmenybę ilgaamžėms konstrukcijoms su mažomis energijos sąnaudomis, nereikalaujančioms daug priežiūros ir lengvai renovuojamoms.

Mūsų indėlis

 • "Saint Gobain" siūlo sprendimus, suteikiančius galimybę imtis veiksmų kiekviename pastato gyvavimo ciklo etape:

 • Projektavimo etapas: pagalbinės priemonės ir dokumentai projektuotojams, BIM projektai

 • Statybos etapas: lengvųjų konstrukcijų sistemos, gamyba ne statybvietėje, logistikos paslaugos

 • Naudojimo etapas: saugūs produktai, lengva priežiūra, ilgaamžiai sprendimai

 • Eksploatacijos pabaiga: gaminiai ir sistemos, kuriuos lengva išardyti, išmontuoti arba perdirbti, perdirbimo paslaugos