Poveikis aplinkai, sveikatai
1 min

Ar stiklo vata nekenkia sveikatai?

Stiklo vata, kaip ir akmens vata priklauso mineralinių vatų grupei ir gaminamos pagal tą patį standartą - EN 13162 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai“. Gaminant mineralinę vatą, rišikliai gamybos procese išgarinami kaitinimo kamerose 200oC temperatūroje, kad neliktų lakiųjų substancijų. ISOVER mineralinė vata yra išbandyta Suomijoje ir pagal statybinių medžiagų klasifikaciją ir ji atitinka griežčiausią M1 emisijų klasę, todėl ženklinama M1 ženklu. Pagal Direktyvos 97/69/EEC ir Reglamento Nr.1272/2008 Q pastabą mineralinės vatos pluoštas neklasifikuojamas kaip kancerogeninė medžiaga. Europos mineralinės vatos gaminių sertifikavimo tarybos (EUCEB) sertifikatas (Nr.035 ir Nr.036) ir EUCEB ženklas ant Isover gaminių patvirtina atitiktį saugos ir sveikatos reikalavimams.